Διαχείριση του purgeable (εκκαθαρίσιμο) στον startup disk

Στο Info Window του δίσκου (click το εικονίδιο του και πατάτε τα πλήκτρα command-I) βλέπει κανείς την ένδειξη purgeable, ένα χώρο που μπορεί να είναι ακόμη και αρκετά gigabytes. Πρόκειται λοιπόν για μια “αποθήκη” αντιγράφων των …περισσότερα

Error: This disk is locked

Όταν σε reinstall του macOS προκύψει το σφάλμα, υποδεικνύεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το Recovery Partition. Αρχικά τρέχετε στο Terminal την εντολή, για διακρίβωση της τρέχουσας δομής του δίσκου. Το Volume Recovery (Partition) δεν θα πρέπει να υφίσταται …περισσότερα

Καλώς μας ήρθες, macXfiles !

Ο καλός μου φίλος Δημήτρης -γνωστός PowerUser- προχώρησε σήμερα στην δημιουργία του macXfiles, ενός blog που θα παρουσιάζει διάφορα πραγματάκια γύρω από το macOS και τα οποία απευθύνονται σε όλους τους mac users είτε αρχάριους είτε έμπειρους. …περισσότερα

macXfiles· ένα χρήσιμο blog

Ο καλός μου φίλος Δημήτρης -ένας PowerUser- προχώρησε σήμερα στην δημιουργία του macXfiles, ενός blog που θα παρουσιάζει διάφορα πραγματάκια γύρω από το macOS και τα οποία απευθύνονται σε όλους τους mac users είτε αρχάριους είτε έμπειρους. …περισσότερα

CAPTCHA pages στο Safari

Μετά από επίσκεψη σε σελίδα με πενιχρό σχεδιασμό ασφάλειας (όχι απαραίτητα δόλια), ενδέχεται σελίδες που επισκέπτεστε στη συνέχεια να εμφανίζονται με την μορφή ή με παρόμοια. Πρόκειται για μόλυνση, που ίσως να περιορίζεται μόνο στον router. Τον αποσυνδέετε λοιπόν από το ρεύμα για ~60″ για reset του και ελέγχετε. …περισσότερα

Serial number “Unavailable”

Σε προσπάθεια για είσοδο σε iCloud services, ενδεικτικά Messages, iTunes, App Store η σύνδεση μπορεί να μην είναι πλέον εφικτή. Ενώ -όπου απαιτείται- η Apple ID και το password δεν γίνονται αποδεκτά.

Όταν λοιπόν πάτε  > About This Mac, στο πεδίο Serial Number θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “Unavailable”. …περισσότερα

App Store: NSURLErrorDomain error -1012

Σε προσπάθεια για πρόσβαση στο App Store, ενδέχεται η σύνδεση να μην είναι εφικτή με εμφάνιση του pop-up. Το σφάλμα προκαλείται συνήθως από ένα “proxy” που συνειδητά εγκαταστάθηκε στο σύστημα.

Το proxy λοιπόν είναι, υπό την γενική έννοια, ένας ενδιάμεσος server μεταξύ εταιρικών ή συλλογικών computers και του Internet. …περισσότερα

Error: Cannot Connect to the App Store

Μετά από ένα macOS Update ή χωρίς προφανή λόγο κι ενώ η σύνδεση internet δουλεύει κανονικά σε διάφορες σελίδες, σε προσπάθεια για σύνδεση στο App Store προκύπτει το σφάλμα. Αρχικά πηγαίνετε στο System Status και ελέγχετε την κατάσταση του store. …περισσότερα

Επισκευή του δίσκου σε Single-User mode, σε Mac models του 2018 και μεταγενέστερων

Σε αδυναμία επισκευής του δίσκου με το Disk Utility, κατά πάσα πιθανότητα συντρέχει αλλοίωση του file system του, μια πολύ σοβαρή βλάβη. Η ρουτίνα Single-User mode λοιπόν, ίσως αντιμετωπίσει επιτυχώς το θέμα.

Η διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω αφορά μόνο σε μηχανήματα του 2018 και μεταγενέστερα που φορούν το Apple T2 Security Chip. …περισσότερα

Setup macOS Mojave σε καινούριο Mac

Τα Mac έρχονται εγγενώς με το macOS προ-εγκατεστημένο (pre-installed). Όσο αφορά στα μοντέλα του 2018, προς το παρόν έρχεται με το Mojave το Mac mini, ενώ θα ακολουθήσουν και οι νεότερες παρτίδες MacBook Pro & Air.

Κατά βάση λοιπόν ο οδηγός απευθύνεται σε νέους χρήστες Mac computer που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το καινούριο τους απόκτημα. …περισσότερα